OKOMPACT vereenvoudigt plaatselijke zuivering van afvalwater

OKOMPACT - Zonder electriciteit
Huishoudelijk water natuurlijk zuiveren is kinderspel

Eerste waterzuiveringssysteem dat gekoppeld is aan het bufferen van regenwater*
OKOMPACT
* Zonder de OKAPTUR-buffercassettes garandeert het ENVIRO-systeem passieve waterzuivering.

Door het Canadese afvalwaterzuiveringssysteem ENVIRO-SEPTIC te koppelen aan de OKAPTUR-buffer- en infiltratiecassettes verenigt dit model drie functies in één:

  • Zuiveren – ENVIRO-SEPTIC
  • Bufferen – OKAPTUR
  • Infiltreren

Drie in één omdat het ecologisch is.

OKOMPACT combineert de performantie van het ENVIRO-SEPTIC-zuiveringssysteem – zuivering via een zandbed, dat geen elektriciteit vereist en onderhoudsintensief mechanisme omvat – met die van de rottingsbestendige OKAPTUR-buffercassettes in PE met hoge dichtheid.

De beluchting van het systeem verloopt op natuurlijke wijze, wat het ontwerp van de individuele zuivering vereenvoudigt.

Eens de afvalwaterfracties gezuiverd zijn, infiltreren ze – naargelang de waterdoorlatendheid – rechtstreeks in de onderliggende bodem. Als de bodem verzadigd of niet doorlaatbaar is, wordt het gezuiverde water opnieuw naar de oppervlakte gestuwd via een debietregelaar.

Het OKOMPACT-systeem is bovendien het eerste systeem dat volledig voldoet aan de nieuwe Waalse CoDT-regelgeving en watercode 2019. Dit maakt dat het uiterst duurzaam en ecologisch is.

LIMPIDO staat klaar om architecten te ondersteunen bij het ontwerp en de dimensionering van de systemen. Aarzel niet om de experts te contacteren. Natuurlijke zuivering wordt kinderspel.

Limpido 086 49 99 40