DISPERSO+, het nieuwe compacte infiltratiesysteem

DISPERSO+ is een compact infiltratieplateau voor erkende kleinschalige systemen voor intensieve of extensieve waterzuivering. Het vervangt de oude technologie van de infiltratiebuizen. DISPERSO+ garandeert de infiltratie van gezuiverd huishoudelijk afvalwater op het perceel met zijn compacte infiltratieplateau. Het systeem verenigt vier functies:

  • Een controlereservoir voor het nemen van stalen na het secundaire zuiveringsproces.
  • Passieve zuivering in ENVIRO-SEPTIC-leidingen (tertiair).
  • Dynamische buffering van het regenwater.
  • Compact infiltratieplateau om de ondergrond te beschermen.

Contacteer ons voor dimensionering in functie van uw projecten en benut de tijd die u hiermee wint voor de creatie van vooruitstrevende ontwerpen.

LIMPIDO staat u van a tot z bij gedurende het volledige project.